Algemene Voorwaarden

Dit zijn onze algemene voorwaarden. Deze zijn, samen met de verwijzingen die ze bevatten, van toepassing op elke overeenkomst die wij, Winston Brothers V.O.F. (hierna: Winston Brothers)(KvK-nummer: 67329403), met u sluiten. Mocht u vragen hebben, aarzel dan niet met ons contact op te nemen via klantenservice info@socialmediacounter.com.

 

Artikel 1 – Producten

Wij verkopen Social Media Counters: de Facebook Counter en de Instagram Counter van het merk Smiirl.


 

Artikel 2 – Betalingen

De prijzen (Exclusief BTW) van onze producten staan in onze webshop aangegeven. Bij het betalingsproces zijn de prijzen (Inclusief BTW) aangegeven. Voor de verzending rekenen wij €8,50 per stuk (Inclusief BTW).


 

Artikel 3 – Leveringen

Wij leveren uw product(en) af op het adres dat u bij de bestelling heeft opgegeven. U kunt het adres niet meer wijzigen als wij het pakket al hebben verzonden. PostNL verzorgt de distributie. Wij doen onze best om de bestelling zo snel mogelijk te leveren. We garanderen dat u de bestelling uiterlijk 2 werkdagen na bevestiging van de bestelling zal ontvangen. Lukt dit onverhoopt niet, dan informeren wij u hierover en kunt u ons verzoeken om het bedrag dat u voor het product betaald hebt meteen terug te storten.


 

Artikel 4 – Retour

Uiteraard houden wij ons aan uw ruil- en retourrecht. Echter, dit geldt alleen als u van ons een product ontvangt welke een fabricagefout bevat of welke door ons foutief is geleverd, hetzij qua afbeelding, hetzij qua maatvoering. Indien u onverhoopt niet tevreden bent of er ondanks onze zorgvuldigheid toch iets niet in orde is, dan verzoeken wij u binnen uiterlijk 3 dagen na ontvangst van de bestelling een mail met de klacht en foto te zenden aan: info@socialmediacounter.com . U mag het product altijd binnen 14 dagen, nadat u het heeft ontvangen, terugsturen (het product moet nog verkeren in originele staat). Dit kunt u doen door een e-mail te sturen naar info@socialmediacounter.com. Nadat u van ons een bevestiging heeft ontvangen, moet u het product binnen 14 dagen opsturen. Als wij het product hebben ontvangen, storten wij binnen 7 dagen het volledige aankoopbedrag terug. De kosten voor de retourzending zijn voor uw eigen rekening. Tijdens de termijn die u heeft om te bedenken of u het product wilt houden, moet u zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Het product kan alleen worden teruggestuurd mits de verpakking van het product nog verzegeld is.


 

Artikel 5 – Aansprakelijkheid

Winston Brothers is niet aansprakelijk voor de schade die veroorzaakt is door gebruik van een product. Dit geldt niet als die schade is ontstaan door onze opzet, grove nalatigheid of bewuste roekeloosheid. Uw recht op schadevergoeding zal in ieder geval maximaal het bedrag zijn van het bestelde en betaalde product.

 

Artikel 6 – Intellectuele eigendomsrechten

Alle intellectuele eigendomsrechten (zoals: auteursrechten, beeldmerken, woordmerken) op onze teksten, foto’s, beelden en andere materialen, zijn ons eigendom (of hebben wij in beheer met toestemming van de rechthebbende). Uw gebruik mag hier geen inbreuk op maken.


 

Artikel 7 – Klachtenregeling

Als u een klacht heeft over de uitvoering van de overeenkomst, vernemen wij dat graag zo snel mogelijk. Stuur uw klacht dan (en zo volledig mogelijk omschreven) naar info@socialmediacounter.com. Wij zullen uw klacht zo snel mogelijk afhandelen, uiterlijk binnen vijf dagen nadat we uw klacht hebben ontvangen. Indien de klacht niet onderling opgelost kan worden, ontstaat er een geschil dat valt onder de geschillenregeling.


 

Artikel 8 – (Technisch) Support

Socialmediacounter.com fungeert als verkoopkanaal voor social media counters. In geval van technische problemen verwijzen wij ten alle tijden door naar de leverancier van socialmediacounter.com. Wij zijn niet in staat technische probleem zelf te verhelpen. Het kan daarbij voorkomen dat deze betreffende leverancier in het buitenland gevestigd is, waardoor communicatie in Engelse taal van toepassing kan zijn. Uiteraard zal socialmediacounter.com in geval van technische problemen u zo snel mogelijk in contact brengen met een partij die in staat is u technisch support te bieden.


 

Artikel 9 – productgarantie

Op de producten van socialmediacounter.com geldt een fabrieksgarantie van twee jaar, geldig vanaf de levering. Niet onder de garantie vallen licht breekbare onderdelen zoals glas of kunststof. Geen aanspraak op garantie bestaat in geval de gebreken aan het product terug te voeren zijn op onjuist gebruik, ondeugdelijk onderhoud of niet inachtneming van de gebruiks- of montage instructies.


 

Artikel 10 – Geschillenregeling

Op deze algemene voorwaarden en de overeenkomsten die wij met u sluiten is het Nederlands recht van toepassing.